Vill inte ha ungdomar på våningen ovanför

Det kan bli aktuellt med ungdomsbostäder på en våning  ovanför äldreboendet på Tors Backe och i ett intilliggande hus på mellan sju och  nio våningar. Nu oroar sig de äldre för att ha ungdomar  boende så nära inpå och protesterar mot förslaget.

De äldre på serviceboendet Tors Backe fick en chock då de vid  ett möte med Sollentunahem fick veta att de i framtiden kan få ungdomslägenheter  inpå knuten.
Det kommunala bostadsbolaget informerade i förra veckan om  att de planerar att bygga nya ungdomslägenheter i en helt ny våning av byggnaden  och ett nytt intilliggande hus.
Det nya huset föreslås vara mellan 7-9  våningar högt. – Det är klart att det är bra att de vill bygga bostäder till  ungdomarna, det behövs verkligen. Men det ska inte gå ut över oss äldre, menar  Gurly Rosén.
De boende på Tors Backe ser flera problem som kan medfölja  byggnationen av nya ungdomsbostäder i anslutning till äldreboendet. – När  bostäderna byggs kommer det ju att borras och låta väldigt mycket. Vi har inget  jobb vi kan fly till dagtid. Vi bor här för att få lugn och ro under våra sista  år, inte för att leva på en byggarbetsplats. Det är inte mänskligt, säger Gärd  Stålhammar. Om ungdomsbostäderna intill järnvägen vid Sollentuna station blir  verklighet tror inte de äldre att det blir bättre när de väl är  färdigställda.
De tror inte att det är någon lämplig lösning att kombinera ungdomars och äldres boenden på det föreslagna viset. De är rädda att de kommer att uppleva platsen som mer otrygg om ungdomarna vistas utanför boendet, använder samma hissar eller spelar hög musik. – Det kommer att bli  mycket mer trafik här. Det är redan många som måste använda hissarna. Tänk om vi  äldre också ska dela dem med ungdomar i framtiden. De kommer såklart ha fester  och ha vänner här. Man kan ju fråga sig vad Sollentunahem tänkt på egentligen,  säger Gurly Rosén. – Man minns själv hur det var när man var ung. Det är  klart man festade. Det är verkligen inte bra lösning att ha ungdomar och äldre  boende så nära varandra på det här viset, anser Gunnar Torstensson.
Nu  har de äldre på Tors Backe bestämt sig för att protestera mot förslaget. De har  påbörjat en namninsamling på boendet och hoppas att deras ansträngningar ska  göra att Sollentunahem lyssnar på dem. Samtidigt är de oroliga att deras  synpunkter inte värdesätts särskilt mycket. – Egentligen har de nog redan  bestämt sig, tror Sven Backman.
Trots det menar de att det känns viktigt  att säga vad de tycker, för äldre som kommer att bo på Tors Backe i  framtiden. Sollentunahems VD, Lars Callemo, säger att han inte förstår de  äldres oro inför eventuella bostäder intill Tors Backe. – Att det kan bli  vissa störningar är sådant som förekommer när man bygger, men då får vi kanske  anpassa tider i liknande det i ännu högre utsträckning än annars. Han säger  att Sollentunahem fått i uppdrag att undersöka platser att bygga ungdomsbostäder  på.
Är det här en lämplig plats att bygga ungdomsbostäder  på?
– Ja, det finns en tillbyggnadsmöjlighet och den vill vi  tillvarata.
Det har varit oroligt vid ungdomsboendet i Edsberg,  ser du risk att det blir samma problem om det finns ungdomsbostäder vid Tors  Backe?
 – Där finns det 100 ungdomsbostäder, här skulle det inte vara  lika många.
Är just ungdomsbostäder lämpliga där?
 – Vi utreder om Tors Backe är en bra plats för ungdomsbostäder eller om det blir  någon annan typ av lägenheter.
Men någon typ av bostäder där är att  vänta?
 – Ja, det tycker jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *