8-åring fick inte ledigt en vecka från skolan för att följa med familjen på semester

Den här veckan skulle Benjamin, 8 år ha åkt på en sememsterresa med sin familj. Men så blev det inte.
Redan under vårterminen lämnade familjen in en ledighetsansökan för fem skoldagar till skolan för Benjamin som nu går i andra klass.
Eftersom båda föräldrarna i familjen hade jobb inplanerat under v. 44 när skolans höstlov var, planerade familjen en gemensam semestervecka under mitten av v. 45.

Eller det skulle visserligen inte bli en renodlad semester eftersom pappan som också är deltidsbrandman och egen företagare hade jobb inplanerat på semesterorten som skribent för semestertips.se, men en gemensam resa för hela familjen var inplanerad, och föräldrarna verkade få ihop sina scheman för att få allt att klaffa. Benjamin har också två yngre syskon, men de går på förskoleklass och förskola som inte är obligatiriskt så där hade det inte heller varit några problem.

Men beskedet från skolan var att 8-åringen inte fick ledigt för detta, för att skolan hade en policy att inte ge ledigt för att minska risken att elever inte ska uppnå målen.

– Jag har själv jobbat flera år som lärare, säger Benjamins pappa, men då på gymnasiet och högstadiet och vet att det kan vara besvärligt när en elev är borta en längre tid, men i det här fallet skulle ju en andra-klassare få mycket mer utbyte och lärdomar av att följa med på en utlandsresa än vad man får på en normal skolvecka. Speciellt som vi naturligtvis räknade med att han skulle utföra de skoluppgifter hemma som han missade under tiden. Lite ironiskt är också att det visade sig att skolan under denna period jobbar med temat ”jorden runt” då de ska läsa om andra länder.

– Jag mailade också och frågade vilka ämnen som Benjamin riskerade att inte uppnå målen inom, men där fick jag inget svar, säger Benjamins pappa.
Det är tydligt att man i Hallsbergs kommun valt att inte göra någon individuell bedömning vid ledighetsansökningar.
Policyn har också visat sig få lite märkliga konsekvenser då t.ex. Örebro inte har samma strikta hållning och barn i Hallsberg som haft kusiner eller liknande i Örebro har fått avslag på ledighetsansökan medan kusinerna har kunnat åka med på resor.

Det gör naturligtvis att komma runt en icke beviljad ledighetsansökan för en elev i de första skolåren, men det sänder ju ut felaktiga signaler, så det vill man också undvika om det är möjligt.

Visst har det blivit skärpta krav i skollagen kring möjlighet att bevilja ledighet från den 1 juli 2011 och det är den skärpningen som hallsbergs kommun
hänvisar till, men enligt skolverket ska man även ta individuell hänsyn till möjligheten eleven har att kompensera förlorad undervisning
samt hur angelägen ledigheten är för eleven och det är här skolan och Hallsbergs kommun har tolkat skrivelsen fel när man inte gör en individell prövning anser familjen.

Artikeln publicerad unikt på lokaltidningsbesvikelse.se
Materialet får användas fritt om ursprungskällan lokaltidningsbesvikelse.se anges

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *